Cennik usług

Kupno Nieruchomości: 0% lub 3% (w wypadku zlecenia poszukiwania)
Sprzedaż Nieruchomości: 3 – 5% (zależnie od typu nieruchomości)
Zamiana Nieruchomości: w przypadku zamiany. Klient płaci tylko jedno wynagrodzenie pośrednika, od nieruchomości o wyższej wartości ceny ofertowej + 23 % VAT.
Obsługa Transakcji: cena do negocjacji nie mniej niż 1500zł + 23% VAT

Określenie Ceny Ofertowej Nieruchomości (bez zlecenia usługi pośrednictwa sprzedaży):

  • 130zł + 23% VAT dla nieruchomości położonych na terenie miasta Koszalina.
  • 300zł + 23% VAT dla nieruchomości położonych poza terenem miasta Koszalina.
  • 900zł + 23% VAT dla nieruchomości położonych poza województwem zachodniopomorskim.


Postanowienia końcowe - wyciąg z cennika  1. Niniejszy cennik stanowi oficjalną ofertę firmy "Koszalińska Agencja Nieruchomości" w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Wszelkie postanowienia, a w szczególności wysokość prowizji i zakres wykonywanych czynności może podlegać zmianom w stosunku do zawartych w cenniku. O ile zostały indywidualnie z klientem uzgodnione i pod rygorem nieważności zawarte w formie pisemnej w umowie pośrednictwa lub innych.
  3. Powyższa wersja cennika obowiązuje od dnia 05.05.2009r , do dnia następnej aktualizacji.