Polityka jakości

Szanowni Państwo,
Misją Koszalińskiej Agencji Nieruchomości jest inicjowanie i prowadzenie szerokiego zakresu działań mających na celu rzetelną i profesjonalną obsługę lokalnego rynku nieruchomości, przede wszystkim uwzględniając interesy naszych klientów.

Mamy świadomość, iż zadowolenie klienta jest niezbędnym warunkiem trwałego powodzenia naszej firmy. Dlatego deklarujemy podejmowanie działań doskonalących funkcjonowanie naszego biura oraz zmierzających do spełnienia wymagań klienta teraz i w przyszłości.

Podstawą polityki jakości Koszalińskiej Agencji Nieruchomości są poniższe zasady:

  • interes naszych klientów jest naszym własnym,
  • jakość dotyczy wszystkich pracowników,
  • praca nad poprawą jakości naszych usług jest procesem ciągłym,
  • każdy pracownik ma świadomość swoich zadań w zakresie jakości, i jest bezpośrednio odpowiedzialny za ich wynik.

Działania te realizujemy poprzez:

  • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu, który stanowi najważniejsze ogniwo sprawnego funkcjonowania naszej firmy
  • dokonywanie okresowych przeglądów funkcjonowania firmy
  • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie jakości

Właściciel/ Pośrednik w obrocie nieruchomościami licencja zawodowa nr 9494